Forum


Powrót Termin ważności wystawionych referencji

E.

Ewa .....

0

Dzień dobry,
moja firma głównie startuje w przetargach na:
a) dostawę samego sprzętu biurowego typu faxy
b) lub faxów wraz z obsługą serwisową typu gwarancja.

W SIWZ przeważnie jest zapis dot. referencji następującej treści:
"Zamawiający wymaga wykazania się należytym wykonaniem w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 umów. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert."

1. W przypadku gdy, przetarg dotyczy:
a) dostawy samego sprzętu biurowego typu faxy:
Czy referencje wystawione np. ponad 1 rok temu, na samą dostawę sprzętu (dostawa jednorazowa zakończona w dniu dostawy sprzętu) - spełnia w/w wymogi?
b) dostawa faxów wraz z obsługą serwisową typu gwarancja:
Czy referencje wystawione np. ponad 1 rok temu, na dostawę sprzętu wraz z usługą świadczenia gwarancji (dostawa jednorazowa wraz z serwisem sprzętu – dostawa i usługa zostały zrealizowane i zakończone) - spełnia w/w wymogi?
c) dostawa faxów wraz z obsługą serwisową typu gwarancja:
Czy referencje wystawione np. ponad 1 rok temu, na dostawę sprzętu wraz z usługą świadczenia gwarancji (dostawa jednorazowa wraz z serwisem sprzętu – usługa jest nadal realizowana) - spełnia w/w wymogi?

2.
a) Jak mam rozumieć zapis: „(…) a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (…)”?
b) Co oznacza pojęcie „przyczyna o obiektywnym charakterze”?

Z góry dziękuję za pomoc
Dzień dobry, moja firma głównie startuje w przetargach na: a) dostawę samego sprzętu biurowego typu faxy b) lub faxów wraz z obsługą serwisową typu gwarancja. W SIWZ przeważnie jest zapis dot. referencji następującej treści: "Zamawiający wymaga wykazania się należytym wykonaniem w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 umów. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert." 1. W przypadku gdy, przetarg dotyczy: a) dostawy samego sprzętu biurowego typu faxy: Czy referencje wystawione np. ponad 1 rok temu, na samą dostawę sprzętu (dostawa jednorazowa zakończona w dniu dostawy sprzętu) - spełnia w/w wymogi? b) dostawa faxów wraz z obsługą serwisową typu gwarancja: Czy referencje wystawione np. ponad 1 rok temu, na dostawę sprzętu wraz z usługą świadczenia gwarancji (dostawa jednorazowa wraz z serwisem sprzętu – dostawa i usługa zostały zrealizowane i zakończone) - spełnia w/w wymogi? c) dostawa faxów wraz z obsługą serwisową typu gwarancja: Czy referencje wystawione np. ponad 1 rok temu, na dostawę sprzętu wraz z usługą świadczenia gwarancji (dostawa jednorazowa wraz z serwisem sprzętu – usługa jest nadal realizowana) - spełnia w/w wymogi? 2. a) Jak mam rozumieć zapis: „(…) a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (…)”? b) Co oznacza pojęcie „przyczyna o obiektywnym charakterze”? Z góry dziękuję za pomoc
1
2017-10-09 11:36 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 603

Wg mnie wystawione referencje spełniają wymogi zamawiającego pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał 2 takie usługi w okresie ostatnich 3 lat. Obiektywne przyczyny mogą wystąpić np. gdy Wykonawca nie może uzyskać referencji, ponieważ firma dla której wykonał dostawy już nie istnieje.
Wg mnie wystawione referencje spełniają wymogi zamawiającego pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał 2 takie usługi w okresie ostatnich 3 lat. Obiektywne przyczyny mogą wystąpić np. gdy Wykonawca nie może uzyskać referencji, ponieważ firma dla której wykonał dostawy już nie istnieje.
1
2017-10-09 11:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy