Forum


Powrót Wadium w zamówieniach sektorowych ?

M.

Magdalena .....

2

Zamawiający sektorowy prowadzący postępowanie na podstawie regulaminu, dopuszczał wniesienie wadium m.in w formie gwarancji ubezpieczeniowej, jednakże na warunkach określonych w regulaminie oraz w Zapytaniu Ofertowym, wykonawca wniósł gwarancję w treści której odnosi się do uregulowań Ustawy PZP a nie Regulaminu (dot. wypłaty gwarancji na warunkach określonych w ustawie PZP). Zamawiający sektorowy nigdy nie wezwie Wykonawcy w trybie art. 26 a ust. 3 i 3a do uzupełnienienia dokumentów czy nie poinformuje o poprawieniu omyłki art. 87 ust. 2 pkt 3 ( i innych przypadkach wymienionych w ustawie PZP). W związku z tym istnieje realna obawa po stronie zamawiającego ze w razie wyzwania i powołania się na Regulamin Sektorowy a nie na ustawę PZP wadium nie zostanie wypłacone przez Gwaranta. Czy Zamawiający powinien wykluczyć Wykonawcę gdyż nie wniósł skutecznie wadium ?
Zamawiający sektorowy prowadzący postępowanie na podstawie regulaminu, dopuszczał wniesienie wadium m.in w formie gwarancji ubezpieczeniowej, jednakże na warunkach określonych w regulaminie oraz w Zapytaniu Ofertowym, wykonawca wniósł gwarancję w treści której odnosi się do uregulowań Ustawy PZP a nie Regulaminu (dot. wypłaty gwarancji na warunkach określonych w ustawie PZP). Zamawiający sektorowy nigdy nie wezwie Wykonawcy w trybie art. 26 a ust. 3 i 3a do uzupełnienienia dokumentów czy nie poinformuje o poprawieniu omyłki art. 87 ust. 2 pkt 3 ( i innych przypadkach wymienionych w ustawie PZP). W związku z tym istnieje realna obawa po stronie zamawiającego ze w razie wyzwania i powołania się na Regulamin Sektorowy a nie na ustawę PZP wadium nie zostanie wypłacone przez Gwaranta. Czy Zamawiający powinien wykluczyć Wykonawcę gdyż nie wniósł skutecznie wadium ?
1
2017-10-09 13:39 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Na to by wyglądało. Wadium nie zabezpiecza Zamawiającego.
Na to by wyglądało. Wadium nie zabezpiecza Zamawiającego.
1
2017-10-09 13:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy