Forum


Powrót Postępowanie odwoławcze w zamówieniach sektorowych ?

M.

Magdalena .....

2

Dzień dobry,
Zamawiający sektorowy zgodnie z regulacją art. 133 ust. 1 Ustawy PZP do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. Z tego względu do zamówień o wartościach poniżej tych progów przepisy PZP nie obowiązują? Czy dotyczy to również przepisów odnoszących się do środków odwoławczych?
Czy ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć przy udzielaniu zamówień wyjętych spod reżimu PZP rozwiązywane powinny być na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa cywilnego. ?
Dzień dobry, Zamawiający sektorowy zgodnie z regulacją art. 133 ust. 1 Ustawy PZP do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. Z tego względu do zamówień o wartościach poniżej tych progów przepisy PZP nie obowiązują? Czy dotyczy to również przepisów odnoszących się do środków odwoławczych? Czy ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć przy udzielaniu zamówień wyjętych spod reżimu PZP rozwiązywane powinny być na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa cywilnego. ?
1
2017-10-10 09:35 0

M.

Maria .....

59

odwołania dotyczą postępowań ustawowych, zatem w takiej sytuacji stosujemy przepisy prawa cywilnego
odwołania dotyczą postępowań ustawowych, zatem w takiej sytuacji stosujemy przepisy prawa cywilnego
1
2017-10-11 07:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy