Forum


Powrót Ważność wadium w pieniądzu

M.

Malwina .....

23

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą bez dopisku z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wadium zostało wpłacone w pieniądzu to chyba z automatu ta ważność tego wadium zostaje wydłużona, czy powinien Wykonawca coś w tym zakresie dopisać, bądź też Zamawiający powinien dopytać ?
Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą bez dopisku z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wadium zostało wpłacone w pieniądzu to chyba z automatu ta ważność tego wadium zostaje wydłużona, czy powinien Wykonawca coś w tym zakresie dopisać, bądź też Zamawiający powinien dopytać ?
1
2017-10-10 10:34 0

A.

Anna .....

6

Nie widzę konieczności podejmowania jakiś działań. Wadium jest ważne jeżeli wykonawca wyraził taką wolę, a wadium było wniesione w formie pieniężnej. Pieniądze w odróznieniu od innych form nie traca swojej ważności.
Nie widzę konieczności podejmowania jakiś działań. Wadium jest ważne jeżeli wykonawca wyraził taką wolę, a wadium było wniesione w formie pieniężnej. Pieniądze w odróznieniu od innych form nie traca swojej ważności.
1
2017-10-10 14:53 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy