Forum


Powrót Czy JEDZ się wypełnia do każdej części ?

K.

Katarzyna .....

1

Czy wykonawca, jeśli składa ofertę do 3 części musi wypełnić 3 razy JEDZ-a ?? kryteria, podstawy wykluczenia itd. są takie same, z wyjątkiem wykazania wykonanych dostaw, które określone są na różne kwoty... Czy Wykonawca może w jednym JEDZ-u w wykazie wykonanych dostaw wskazać doświadczenie opisując do której części się to tyczy ??
Czy wykonawca, jeśli składa ofertę do 3 części musi wypełnić 3 razy JEDZ-a ?? kryteria, podstawy wykluczenia itd. są takie same, z wyjątkiem wykazania wykonanych dostaw, które określone są na różne kwoty... Czy Wykonawca może w jednym JEDZ-u w wykazie wykonanych dostaw wskazać doświadczenie opisując do której części się to tyczy ??
1
2017-10-13 08:30 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Nie ma takiej potrzeby.
gdyby 3 osobowe konsorcjum złożyło ofertę na 10 części dostawy to mielibyśmy 30 jedz'ów :)
Nie ma takiej potrzeby. gdyby 3 osobowe konsorcjum złożyło ofertę na 10 części dostawy to mielibyśmy 30 jedz'ów :)
1
2017-10-13 11:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy