Forum


Powrót Warunki udziału w postępowaniu na roboty budowlane

M.

Marzena .....

0

Zapis u Zamawiającego jest: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku;
Poradzicie czy Wykonawca który ma w CEIDG produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa ,może wykonywać roboty budowlane czy powinien mieć podwykonawstwo ? Jedyne co Zawawiający żądał to zdolności technicznej lub zawodowej: kierownik budowy oraz przed podpisaniem umowy wykazu osób które będą wykonywać czynności.
Czy jest jakaś szansa na znalezienie u Wykonawcy podstawy aby odrzucić ofertę ?
Zapis u Zamawiającego jest: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku; Poradzicie czy Wykonawca który ma w CEIDG produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa ,może wykonywać roboty budowlane czy powinien mieć podwykonawstwo ? Jedyne co Zawawiający żądał to zdolności technicznej lub zawodowej: kierownik budowy oraz przed podpisaniem umowy wykazu osób które będą wykonywać czynności. Czy jest jakaś szansa na znalezienie u Wykonawcy podstawy aby odrzucić ofertę ?
1
2017-10-13 09:32 0

D.

Dominik .....

2

Na prowadzenie działalności polegającej na prowadzenie robót budowlanych w Polsce nie jest konieczne posiadanie kompetencji ani uprawnień- zawsze można komuś podzlecić. Wg mnie skoro wykonawca spełnił wymagane przez zamawiającego wymagania nie ma żadnych podstaw do odrzucenia oferty.
Na prowadzenie działalności polegającej na prowadzenie robót budowlanych w Polsce nie jest konieczne posiadanie kompetencji ani uprawnień- zawsze można komuś podzlecić. Wg mnie skoro wykonawca spełnił wymagane przez zamawiającego wymagania nie ma żadnych podstaw do odrzucenia oferty.
1
2017-10-13 10:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy