Forum


Powrót dokumenty składane wraz z ofertą

W.

Wiesława .....

2

Przetarg nieograniczony. W warunkach udziału w postępowaniu jest warunek dot. zdolności technicznych osób . W kryteriach oceny ofert dajemy Wykonawcy punkty za dodatkowe usługi zrealizowane przez w/w osoby. W Formularzu Ofertowym Wykonawca deklaruje liczbę dodatkowych usług zrealizowanych przez osoby skierowane do realizacji zamówienia, natomiast w załączniku do SIWZ (wykaz osób.....) ma obowiązek wypełnić tabelę dot. wykonanych przez te osoby usług (imię i nazwisko, doswiadczenie ...itd...itd). Jeżeli Wykonawca zadeklarował więcej usług niż jest to wymagane w warunkach udziału w postępowaniu, ma obowiązek ująć te usługi również w tabeli. I teraz pytanie. Czy mam prawo żądać od Wykonawcy załącznika z wykazem osób skierowanych do realizacji zamówienia już na etapie składania ofert? W opisie załącznika napisałam: "W uzupełnieniu do złożonej oferty przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem oceny spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz na potwierdzenie informacji zawartych w Formularzu Oferty niezbędnych do oceny ofert. "Mam prawo żądać tego załącznika wraz z ofertą czy nie?
Przetarg nieograniczony. W warunkach udziału w postępowaniu jest warunek dot. zdolności technicznych osób . W kryteriach oceny ofert dajemy Wykonawcy punkty za dodatkowe usługi zrealizowane przez w/w osoby. W Formularzu Ofertowym Wykonawca deklaruje liczbę dodatkowych usług zrealizowanych przez osoby skierowane do realizacji zamówienia, natomiast w załączniku do SIWZ (wykaz osób.....) ma obowiązek wypełnić tabelę dot. wykonanych przez te osoby usług (imię i nazwisko, doswiadczenie ...itd...itd). Jeżeli Wykonawca zadeklarował więcej usług niż jest to wymagane w warunkach udziału w postępowaniu, ma obowiązek ująć te usługi również w tabeli. I teraz pytanie. Czy mam prawo żądać od Wykonawcy załącznika z wykazem osób skierowanych do realizacji zamówienia już na etapie składania ofert? W opisie załącznika napisałam: "W uzupełnieniu do złożonej oferty przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem oceny spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz na potwierdzenie informacji zawartych w Formularzu Oferty niezbędnych do oceny ofert. "Mam prawo żądać tego załącznika wraz z ofertą czy nie?
1
2017-10-13 09:59 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Jeżeli kryterium dotyczy doświadczenia skierowanych osób to wręcz konieczne jest złożenie wykazu wraz z ofertą.
Dokument taki może być jednak poprawiony/uzupełniony tylko w zakresie spełniania warunków udziału.
Jeżeli kryterium dotyczy doświadczenia skierowanych osób to wręcz konieczne jest złożenie wykazu wraz z ofertą. Dokument taki może być jednak poprawiony/uzupełniony tylko w zakresie spełniania warunków udziału.
1
2017-10-13 10:52 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy