Forum


Powrót poproszę o opinię przetarg niograniczony - realizowany z dotacji unijnych

P.

Patrycja .....

2

Bardzo proszę o opinię dotyczącą przetargu nieograniczonego do dnia składania ofert, ofertę złożyło dwóch wykonawców ( przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych) oferta jednego Wykonawcy została złożona bez formularza cenowego który zawierał dokładną ilość do wyceniania wraz z parametrami i wpisaniem odpowiedniego podatku VAT, został złożony formularz ofertowy oraz zostały wpisany ceny brutto, skąd Zamawiający ma pewność w jaki sposób zostały wycenione materiały jak najlepiej postąpić z taką ofertą?
Bardzo proszę o opinię dotyczącą przetargu nieograniczonego do dnia składania ofert, ofertę złożyło dwóch wykonawców ( przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych) oferta jednego Wykonawcy została złożona bez formularza cenowego który zawierał dokładną ilość do wyceniania wraz z parametrami i wpisaniem odpowiedniego podatku VAT, został złożony formularz ofertowy oraz zostały wpisany ceny brutto, skąd Zamawiający ma pewność w jaki sposób zostały wycenione materiały jak najlepiej postąpić z taką ofertą?
1
2017-10-16 10:43 0

T.

Teresa .....

22

Do katalogu dokumentów, których wykonawca nie może uzupełnić, należy zaliczyć również elementy samej oferty, formularz cenowy, kosztorys ofertowy oraz przedmiar (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1678/10) brak formularza cenowego odrzucić.
Do katalogu dokumentów, których wykonawca nie może uzupełnić, należy zaliczyć również elementy samej oferty, formularz cenowy, kosztorys ofertowy oraz przedmiar (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1678/10) brak formularza cenowego odrzucić.
1
2017-10-16 10:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy