Forum


Powrót OPIS PRZEDMIOTU - NAPRAWY SAMOCHODÓW

A.

Agnieszka .....

11

Szanowni Zamawiacze, zwracam się o Wasze opinie w sprawie opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wszczął przetarg nieograniczony (krajowy) na naprawę w ciągu 3 lat aut ciężarowych (różne marki zostały w opisie wyszczególnione), stan techniczny pojazdów jest niewiadomy, zakres napraw nieprzewidywalny (Zamawiający nie wskazał ani dotychczasowej awaryjności, ani daty produkcji - daty zakupu aut, ani przebiegu według stanu na dzień rozpoczęcia procedury ani ile w roku poprzednim stanowił roczny przebieg), w opisie poza naprawami (jakiego rodzaju nie wiadomo) Zamawiający stwierdził, że dorzuci jeszcze diagnostykę i zwyczajowe obsługiwanie pojazdów, na które nie wyszczególnił co się składa, nie wskazano również czy pojazdy są na gwarancji ani ile rzeczywiście jest tych pojazdów.
Pytanie więc:
czy można mówić, że Zamawiający wie na co robi przetarg?
czy opis przedmiotu jest zgodny z p.z.p. - wymagania opisu, zakres, ilość, wielkość itd.?
czy jest to prawidłowe, że Wykonawca nie ma żadnego zakresu zagwarantowanego? - naprawy mogą ale nie muszą wystąpić do tego nie wiadomo co się zepsuje i o jakiej wadze do tego jest to umowa kilkuletnia
czy w ogóle taki zakup może być realizowany w trybie przetargu nieograniczonego?
postawiono kryterium cena 1 roboczogodziny, której nie zdefiniowano jakie elementy cenotwórcze się na nią składają (możliwym jest więc uzyskanie ceny 0,01 zł np.)?
drugie kryterium to czas naprawy w dniach - skoro naprawy są nieprzewidywalne czy nie jest to kryterium pozorne? Wykonawca nie będzie w stanie pewnych napraw wykonać w terminie krótkim np. 1 - 3 dni a na etapie składanej oferty nie jest w stanie realnie ocenić ile wymaga czasu dana naprawa bo nie jest ona zdefiniowana.
Proszę o wszelkie opinie i orzecznictwo w sprawie na + i na - tak dokonanych czynności - w mojej ocenie jest tu dużo nieprawidłowości i stąd opinia Zamawiaczy jest bezcenna.
Szanowni Zamawiacze, zwracam się o Wasze opinie w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Zamawiający wszczął przetarg nieograniczony (krajowy) na naprawę w ciągu 3 lat aut ciężarowych (różne marki zostały w opisie wyszczególnione), stan techniczny pojazdów jest niewiadomy, zakres napraw nieprzewidywalny (Zamawiający nie wskazał ani dotychczasowej awaryjności, ani daty produkcji - daty zakupu aut, ani przebiegu według stanu na dzień rozpoczęcia procedury ani ile w roku poprzednim stanowił roczny przebieg), w opisie poza naprawami (jakiego rodzaju nie wiadomo) Zamawiający stwierdził, że dorzuci jeszcze diagnostykę i zwyczajowe obsługiwanie pojazdów, na które nie wyszczególnił co się składa, nie wskazano również czy pojazdy są na gwarancji ani ile rzeczywiście jest tych pojazdów. Pytanie więc: czy można mówić, że Zamawiający wie na co robi przetarg? czy opis przedmiotu jest zgodny z p.z.p. - wymagania opisu, zakres, ilość, wielkość itd.? czy jest to prawidłowe, że Wykonawca nie ma żadnego zakresu zagwarantowanego? - naprawy mogą ale nie muszą wystąpić do tego nie wiadomo co się zepsuje i o jakiej wadze do tego jest to umowa kilkuletnia czy w ogóle taki zakup może być realizowany w trybie przetargu nieograniczonego? postawiono kryterium cena 1 roboczogodziny, której nie zdefiniowano jakie elementy cenotwórcze się na nią składają (możliwym jest więc uzyskanie ceny 0,01 zł np.)? drugie kryterium to czas naprawy w dniach - skoro naprawy są nieprzewidywalne czy nie jest to kryterium pozorne? Wykonawca nie będzie w stanie pewnych napraw wykonać w terminie krótkim np. 1 - 3 dni a na etapie składanej oferty nie jest w stanie realnie ocenić ile wymaga czasu dana naprawa bo nie jest ona zdefiniowana. Proszę o wszelkie opinie i orzecznictwo w sprawie na + i na - tak dokonanych czynności - w mojej ocenie jest tu dużo nieprawidłowości i stąd opinia Zamawiaczy jest bezcenna.
1
2017-10-16 20:37 0

A.

Anna .....

6

Zaczęłabym od przewidzianych w Pzp pytań kierowanych do zamawiającego. Pytania powinny przedstawiać wątpliwości co do rozumienia poszczególnych zapisów siwz w szczególności opisu przedmiotu zamówienia . Częstą praktyką są zawarte w pytaniach sugestie wykonawcy. Oczywiście na opis przedmiotu zamówienia przysługuje równiez odwołanie.
Aby skutecznie zadać pytania jak i wnieść odwołanie nalezy zachowac wymagane terminy.
Zaczęłabym od przewidzianych w Pzp pytań kierowanych do zamawiającego. Pytania powinny przedstawiać wątpliwości co do rozumienia poszczególnych zapisów siwz w szczególności opisu przedmiotu zamówienia . Częstą praktyką są zawarte w pytaniach sugestie wykonawcy. Oczywiście na opis przedmiotu zamówienia przysługuje równiez odwołanie. Aby skutecznie zadać pytania jak i wnieść odwołanie nalezy zachowac wymagane terminy.
1
2017-10-16 20:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy