Forum


Powrót usługa społeczna - usługa medyczna

A.

Anna .....

30

Witam,
jestem w trakcie przygotowywania ogłoszenia na usługę społeczna -dotyczy usługi medycznej. W ogłoszeniu żądam na potwierdzenie spełnienia warunku udziału aktualny wpis do właściwego rejestru uprawniający do wykonywania działalności leczniczej zgodnie z ustawa o działalności leczniczej. Wykonawcy mają dołączyć ww. dokument wraz z ofertą. Zastanawiam się jak opisać warunek w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie się ubiegających, czy wystarczy jak jeden członek konsorcjum będzie posiadał wpis ...?, czy wszyscy członkowie powinni mieć uprawniania do prowadzenia działalności???
Witam, jestem w trakcie przygotowywania ogłoszenia na usługę społeczna -dotyczy usługi medycznej. W ogłoszeniu żądam na potwierdzenie spełnienia warunku udziału aktualny wpis do właściwego rejestru uprawniający do wykonywania działalności leczniczej zgodnie z ustawa o działalności leczniczej. Wykonawcy mają dołączyć ww. dokument wraz z ofertą. Zastanawiam się jak opisać warunek w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie się ubiegających, czy wystarczy jak jeden członek konsorcjum będzie posiadał wpis ...?, czy wszyscy członkowie powinni mieć uprawniania do prowadzenia działalności???
1
2017-10-17 09:07 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Moim zdaniem wszyscy muszą mieć - bo odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.
Moim zdaniem wszyscy muszą mieć - bo odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.
1
2017-10-17 09:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy