Forum


Powrót warunki udziału w postępowaniu - uprawnienia do prowadzenia działalności

A.

Agnieszka .....

4

Zamawiający ogłosił przetarg, w którym jednym z warunków udziału, było posiadanie konkretnych uprawnień przez wykonawców np posiadanie ISO albo posiadanie pozwolenia na transport określonych materiałów przez Wykonawcę.
1. Czy w przypadku konsorcjum jeśli jeden w konsorcjantów ma ISO albo pozwolenie na transport, a drugi nie ma to wymóg jest spełniony, czy też obaj konsorcjanci muszą posiadać te uprawnienia?
2. Czy podmiot trzeci może udostępnić swoje uprawnienia np. ISO lub pozwolenie na transport - wg mnie nie?
Zamawiający ogłosił przetarg, w którym jednym z warunków udziału, było posiadanie konkretnych uprawnień przez wykonawców np posiadanie ISO albo posiadanie pozwolenia na transport określonych materiałów przez Wykonawcę. 1. Czy w przypadku konsorcjum jeśli jeden w konsorcjantów ma ISO albo pozwolenie na transport, a drugi nie ma to wymóg jest spełniony, czy też obaj konsorcjanci muszą posiadać te uprawnienia? 2. Czy podmiot trzeci może udostępnić swoje uprawnienia np. ISO lub pozwolenie na transport - wg mnie nie?
1
2017-10-17 14:27 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Uprawnień się nie sumuje - każdy konsorcjant musi wykazać, że posiada uprawnienia, co należy zastrzec w siwz.
Uprawnień się nie sumuje - każdy konsorcjant musi wykazać, że posiada uprawnienia, co należy zastrzec w siwz.
1
2017-10-17 19:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy