Forum


Powrót warunki udziału w postępowaniu - zamówienie ,,zaprojektuj i wybuduj"

A.

Agnieszka .....

4

Przetarg ogłoszono na inwestycję w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zamawiający postawił warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w okresie 3 lat od terminu złożenia ofert, i wykonania robót budowlanych w okresie 5 lat od terminu złożenia ofert. Czy jeśli przetarg dotyczy robót projektowych i budowlanych Zamawiający nie powinien stosować przepisów odnośnie robót budowlanych ze względu na ich większy udział w całości zamówienia? - czyli wymóg wykonania dokumentacji projektowej w okresie 5 a nie 3 lat? Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 5c ustawy Prawo zamówień publicznych?
Przetarg ogłoszono na inwestycję w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zamawiający postawił warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w okresie 3 lat od terminu złożenia ofert, i wykonania robót budowlanych w okresie 5 lat od terminu złożenia ofert. Czy jeśli przetarg dotyczy robót projektowych i budowlanych Zamawiający nie powinien stosować przepisów odnośnie robót budowlanych ze względu na ich większy udział w całości zamówienia? - czyli wymóg wykonania dokumentacji projektowej w okresie 5 a nie 3 lat? Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 5c ustawy Prawo zamówień publicznych?
1
2017-10-17 14:37 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Pzp definiuje zamówienia na dostawy, roboty budowlane lub usługi - nie definiuje natomiast "robót projektowych". Zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest robotą budowlaną w skład której wchodzą oczywiście usługi. Tak - art. 5c ma tu zastosowanie - zamówienie jest zamówieniem na robotę budowlaną, ponieważ jego głównym przedmiotem (celem) jest wybudowanie/remont obiektu.
Pzp definiuje zamówienia na dostawy, roboty budowlane lub usługi - nie definiuje natomiast "robót projektowych". Zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest robotą budowlaną w skład której wchodzą oczywiście usługi. Tak - art. 5c ma tu zastosowanie - zamówienie jest zamówieniem na robotę budowlaną, ponieważ jego głównym przedmiotem (celem) jest wybudowanie/remont obiektu.
1
2017-10-17 19:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy