Forum


Powrót Wolna ręka - co przekazuję i czego oczekuję

J.

Joanna .....

26

Rozumiem, że po unieważnionym przetargu, robiąc zamówienie z wolnej ręki wzywam do negocjacji 1 wykonawcę i przekazuję mu istotne postanowienia (coś a'la siwz), wzór umowy i stosowne oświadczenia. Rozumiem, że jedynym kryterium jest tu cena. O innych rzeczach (typu termin realizacji i gwarancja) tylko dyskutuję w czasie negocjacji, ale nie traktuję tego jako kryteria. A daję mu formularz ofertowy? GK chyba nie? I co jeszcze?
Rozumiem, że po unieważnionym przetargu, robiąc zamówienie z wolnej ręki wzywam do negocjacji 1 wykonawcę i przekazuję mu istotne postanowienia (coś a'la siwz), wzór umowy i stosowne oświadczenia. Rozumiem, że jedynym kryterium jest tu cena. O innych rzeczach (typu termin realizacji i gwarancja) tylko dyskutuję w czasie negocjacji, ale nie traktuję tego jako kryteria. A daję mu formularz ofertowy? GK chyba nie? I co jeszcze?
1
2017-10-18 10:45 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Warunki udziału w postępowaniu - powinny być określone tak jak w trybie konkurencyjnym (zależy na jakiej podstawie Pani prowadzi tryb z wolnej ręki).
Warunki udziału w postępowaniu - powinny być określone tak jak w trybie konkurencyjnym (zależy na jakiej podstawie Pani prowadzi tryb z wolnej ręki).
1
2017-10-18 13:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy