Forum


Powrót Obowiązek publikacji SIWZ po nowelizacji

M.

Marek .....

1

Zamawiający Sektorowy, 99% zamówień dotychczasowych realizowano w trybie PO lub NO głównie w związku z brakiem konieczności publikowania SIWZ na stronie internetowej. Zdaje się, że po nowemu to już jest obligo dla każdego trybu, a co jeśli SIWZ zawiera dane stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, informacje poufne czy dane techniczne, których Zamawiający nie chce, a wręcz nie może czy nie powinien publikować. Czy jest furtka dająca możliwość prowadzenia postępowania BEZ KONIECZNOŚCI PUBLIKACJI SIWZ ?
Zamawiający Sektorowy, 99% zamówień dotychczasowych realizowano w trybie PO lub NO głównie w związku z brakiem konieczności publikowania SIWZ na stronie internetowej. Zdaje się, że po nowemu to już jest obligo dla każdego trybu, a co jeśli SIWZ zawiera dane stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, informacje poufne czy dane techniczne, których Zamawiający nie chce, a wręcz nie może czy nie powinien publikować. Czy jest furtka dająca możliwość prowadzenia postępowania BEZ KONIECZNOŚCI PUBLIKACJI SIWZ ?
1
2016-08-02 08:36 0

A.

Adam .....

0

Zamawiający sektorowi zgodnie z art. 133 ust. 1 muszą stosować przepisy ustawy Pzp do udzielania zamówień jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. czyli tzw "progów unijnych" określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 29.12.2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów ... Dz.U. z 2015 poz. 2263 . Dla dostaw i usług dla sektorówki wynosi on 418.000 euro więc kwota ponad 1. 475.00- zł.
a na roboty budowlane 5.225.000 euro , więc też sporo. Poniżej tych kwot nie stosujesz ustawy , a jak nie stosujesz ustawy te jej przepisy nie obowiązują, wiec sprawa chyba jest prosta w takich zamówieniach. Robisz zamówienie wg . wewnętrznych przepisów , a w regulaminach sam zamawiający określa sposób udzielania zamówień pod progiem unijnym. Po nowelizacji niestety doszedł jeden rozdział 6 - zamówienia na usługi społeczne, dla sektorowych doszedł jeszcze jeden próg - 1.000.000 euro dla zamówień na "usługi społeczne" art. 139g ust. 1 pkt 2 ustawy . Rozdział ten określa zasady udzielania zamówień na tego typu usługi określone w załącznikach do nowych dyrektyw i dotyczy on również sektorówki , dotyczy to zamówień o wartości powyżej tej kwoty jaki i poniżej. Sposób udzielania zamówienia poniżej tej kwoty określa art. 138o ust. 1-4. ( minimalne warunki )
Natomiast jeżeli udzielasz zamówienia sektorowego równego lub powyżej progów unijnych , ( z wyjątkiem zamówienia na usługi społeczne ) , które określiłem powyżej musisz stosować przepisy ustawy PZP. Po noweli chyba nic sie nie zmieniło odnośnie SIWZ nie robisz do trybu z wolnej ręki art. 68 ust. 1 ustawy . Jeżeli wymagana jest SIWZ stosujesz art. 36 ustawy a jeżeli chodzi o tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje poufne i nie umieszczanie ich w SIWZ p. Przeczytaj art. 8 ust.2 i szczególnie 2a ( nowy ) , a dla trybu negocjacji z ogłoszeniem art. 58 ust. 1 pkt 3 .( nowy )
Zamawiający sektorowi zgodnie z art. 133 ust. 1 muszą stosować przepisy ustawy Pzp do udzielania zamówień jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. czyli tzw "progów unijnych" określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 29.12.2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów ... Dz.U. z 2015 poz. 2263 . Dla dostaw i usług dla sektorówki wynosi on 418.000 euro więc kwota ponad 1. 475.00- zł. a na roboty budowlane 5.225.000 euro , więc też sporo. Poniżej tych kwot nie stosujesz ustawy , a jak nie stosujesz ustawy te jej przepisy nie obowiązują, wiec sprawa chyba jest prosta w takich zamówieniach. Robisz zamówienie wg . wewnętrznych przepisów , a w regulaminach sam zamawiający określa sposób udzielania zamówień pod progiem unijnym. Po nowelizacji niestety doszedł jeden rozdział 6 - zamówienia na usługi społeczne, dla sektorowych doszedł jeszcze jeden próg - 1.000.000 euro dla zamówień na "usługi społeczne" art. 139g ust. 1 pkt 2 ustawy . Rozdział ten określa zasady udzielania zamówień na tego typu usługi określone w załącznikach do nowych dyrektyw i dotyczy on również sektorówki , dotyczy to zamówień o wartości powyżej tej kwoty jaki i poniżej. Sposób udzielania zamówienia poniżej tej kwoty określa art. 138o ust. 1-4. ( minimalne warunki ) Natomiast jeżeli udzielasz zamówienia sektorowego równego lub powyżej progów unijnych , ( z wyjątkiem zamówienia na usługi społeczne ) , które określiłem powyżej musisz stosować przepisy ustawy PZP. Po noweli chyba nic sie nie zmieniło odnośnie SIWZ nie robisz do trybu z wolnej ręki art. 68 ust. 1 ustawy . Jeżeli wymagana jest SIWZ stosujesz art. 36 ustawy a jeżeli chodzi o tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje poufne i nie umieszczanie ich w SIWZ p. Przeczytaj art. 8 ust.2 i szczególnie 2a ( nowy ) , a dla trybu negocjacji z ogłoszeniem art. 58 ust. 1 pkt 3 .( nowy )
1
2016-08-02 09:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy