Forum


Powrót Żądanie CEIDG lub KRS

J.

Jacek .....

Fachowiec 798

Jak to jest z dokumentami z CEIDG lub KRS po nowelizacji? Można żądać? Rozporządzenie o dokumentach jakie może żądać zamawiający nadal przewiduje taką opcję, poza tym ustawa PZP tego też nie zakazuje, bo art. 26 ust. 6 mówi nam jedynie że Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą ogólnodostępnych baz danych. Dodatkowo jak to ma się do żądania dokumentu tego odpowiednika od wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP? Od wykonawców z Polski nie żądamy a od wykonawców z zagranicy żądamy?
Jak to jest z dokumentami z CEIDG lub KRS po nowelizacji? Można żądać? Rozporządzenie o dokumentach jakie może żądać zamawiający nadal przewiduje taką opcję, poza tym ustawa PZP tego też nie zakazuje, bo art. 26 ust. 6 mówi nam jedynie że Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą ogólnodostępnych baz danych. Dodatkowo jak to ma się do żądania dokumentu tego odpowiednika od wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP? Od wykonawców z Polski nie żądamy a od wykonawców z zagranicy żądamy?
1
2016-08-02 11:10 0

A.

Adam .....

0

zgodnie z par.5 pkt4 rozporządzenia KRS lub CEIDG możemy żądać w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wynikających z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy czyli przesłanki fakultatywnej , którą zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie tego przepisu musi określić w ogłoszeniu lub SIWZ. Jeżeli nie określi nie może go na podstawie tego przepisu wykluczyć , a wiec nie może zadać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z tej przesłanki jeżeli nie przewidział tej przesłanki do wykluczenia. Jeżeli to przewidział to chyba działa tu jeszcze instytucja "samooczyszczenia: wykonawcy . Natomiast jeżeli o wykonawców zagranicznych zgodnie z art. 26 ust. 7 korzystamy z e-Certis i patrzymy jakim kraju jakie dokumenty są na potwierdzenie czy udziału czy braku podstaw do wykluczenia z postępowania i prosimy o te dokumenty , natomiast jeżeli są one dostępne za pomocą ogólno dostępnych i bezpłatnych baz danych lub rejestrów powinien nam wskazać gdzie je można uzyskać i w jaki sposób , jeżeli nie wskaże możemy od niego wymagać dokumentów .
zgodnie z par.5 pkt4 rozporządzenia KRS lub CEIDG możemy żądać w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wynikających z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy czyli przesłanki fakultatywnej , którą zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie tego przepisu musi określić w ogłoszeniu lub SIWZ. Jeżeli nie określi nie może go na podstawie tego przepisu wykluczyć , a wiec nie może zadać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z tej przesłanki jeżeli nie przewidział tej przesłanki do wykluczenia. Jeżeli to przewidział to chyba działa tu jeszcze instytucja "samooczyszczenia: wykonawcy . Natomiast jeżeli o wykonawców zagranicznych zgodnie z art. 26 ust. 7 korzystamy z e-Certis i patrzymy jakim kraju jakie dokumenty są na potwierdzenie czy udziału czy braku podstaw do wykluczenia z postępowania i prosimy o te dokumenty , natomiast jeżeli są one dostępne za pomocą ogólno dostępnych i bezpłatnych baz danych lub rejestrów powinien nam wskazać gdzie je można uzyskać i w jaki sposób , jeżeli nie wskaże możemy od niego wymagać dokumentów .
1
2016-08-02 12:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy