Forum


Powrót Komisja Przetargowa w zamówieniach na usługi społeczne

A.

Adam .....

0

Witam
Czy już ktoś z Państwa się zastanawiał czy konieczne jest powołanie komisji przetargowej w zamówieniach na usługi społeczne. Zasady udzielenia takich zamówień są określone nowym rozdziale 6 . W przepisach tego rozdziału są określone jakie inne przepisy mają zastosowanie do udzielania takich zamówień oprócz przepisów z tego rozdziału . Sprawa jest jasna jeżeli chodzi o zamówienia poniżej kwot określonych w art 138g ust.1 , jeżeli powołasz taka komisję to tak , jeżeli nie to nie. A co w zamówieniach powyżej tych kwot . Nie ma odesłania do przepisów o komisji przetargowej , i jak to się ma do przepisów art. 19 ust.1 . Kwoty 750.000 euro i 1.000.000 euro grubo przewyższają \"progi unijne\" Moim zdaniem , jeżeli nie ma odesłania do obowiązywania przepisów o komisji to nie ma obowiązku jej powoływania w tego rodzaju zamówieniach nawet w odniesieniu do zapisów art. 19 ust 1. ( które dotyczą obowiązku powoływania komisji przetargowej do zamówień równych i większych od progów unijnych ). Podyktowane jest to chyba faktem wyjęcia tych usług , że się tak wyrażę z procedur \"unijnych\" , związanych z publikacją w Dzienniku Unii , ale może się mylę ? . Jakie macie Państwo zdanie na ten temat.
Witam Czy już ktoś z Państwa się zastanawiał czy konieczne jest powołanie komisji przetargowej w zamówieniach na usługi społeczne. Zasady udzielenia takich zamówień są określone nowym rozdziale 6 . W przepisach tego rozdziału są określone jakie inne przepisy mają zastosowanie do udzielania takich zamówień oprócz przepisów z tego rozdziału . Sprawa jest jasna jeżeli chodzi o zamówienia poniżej kwot określonych w art 138g ust.1 , jeżeli powołasz taka komisję to tak , jeżeli nie to nie. A co w zamówieniach powyżej tych kwot . Nie ma odesłania do przepisów o komisji przetargowej , i jak to się ma do przepisów art. 19 ust.1 . Kwoty 750.000 euro i 1.000.000 euro grubo przewyższają \"progi unijne\" Moim zdaniem , jeżeli nie ma odesłania do obowiązywania przepisów o komisji to nie ma obowiązku jej powoływania w tego rodzaju zamówieniach nawet w odniesieniu do zapisów art. 19 ust 1. ( które dotyczą obowiązku powoływania komisji przetargowej do zamówień równych i większych od progów unijnych ). Podyktowane jest to chyba faktem wyjęcia tych usług , że się tak wyrażę z procedur \"unijnych\" , związanych z publikacją w Dzienniku Unii , ale może się mylę ? . Jakie macie Państwo zdanie na ten temat.
1
2016-08-02 11:11 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Art. 19 ust. 1 Pzp stanowi o obligatoryjnym powołaniu komisji przetargowej w postępowaniach powyżej progów unijnych. Powołanie komisji powyżej 30 tys. euro do wysokości progów unijnych jest fakultatywne. Ustawa nie zawiera wyłączenia stosowania art. 19 z zamówień na usługi społeczne.
Art. 19 ust. 1 Pzp stanowi o obligatoryjnym powołaniu komisji przetargowej w postępowaniach powyżej progów unijnych. Powołanie komisji powyżej 30 tys. euro do wysokości progów unijnych jest fakultatywne. Ustawa nie zawiera wyłączenia stosowania art. 19 z zamówień na usługi społeczne.
1
2016-08-02 19:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy