Forum


Powrót 2 zmienione pozycje w formularzu cenowym - odrzucić ofertę?

J.

Joanna .....

32

W żądanym przez nas do oferty formularzu cenowym pośród kilkudziesięciu pozycji znalazły się dwie, w których wykonawca zmienił średnicę zaworów. Czy powinnam odrzucić ofertę jako niezgodną z zapisami siwz? (bez poprawiania oczywistej omyłki rachunkowej, która dodatkowo pojawiła się w innych pozycjach? czy może poprawić omyłkę, ale i tak odrzucić ofertę?)
W żądanym przez nas do oferty formularzu cenowym pośród kilkudziesięciu pozycji znalazły się dwie, w których wykonawca zmienił średnicę zaworów. Czy powinnam odrzucić ofertę jako niezgodną z zapisami siwz? (bez poprawiania oczywistej omyłki rachunkowej, która dodatkowo pojawiła się w innych pozycjach? czy może poprawić omyłkę, ale i tak odrzucić ofertę?)
1
2017-10-23 09:02 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Średnica zaworu to nie omyłka dająca się poprawić, oferta i tak podlegać będzie odrzuceniu. Uważam, że powinno się ofertę poprawić w zakresie omyłek rachunkowych i pisarskich, gdyż oferta podlega całościowemu sprawdzeniu i nie wykluczone, że podstaw odrzucenia będzie więcej.
Średnica zaworu to nie omyłka dająca się poprawić, oferta i tak podlegać będzie odrzuceniu. Uważam, że powinno się ofertę poprawić w zakresie omyłek rachunkowych i pisarskich, gdyż oferta podlega całościowemu sprawdzeniu i nie wykluczone, że podstaw odrzucenia będzie więcej.
1
2017-10-23 10:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy