Forum


Powrót Wykaz osób - aktualność

H.

Hubert .....

21

Dzień dobry, proszę o pomoc w następującej sprawie.
Zamawiający wymagał, aby wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedstawił wykaz usług. Otwarcie ofert nastąpiło 24.10. Wykonawca załączył wykaz oraz inne dokumenty do oferty - data widniejąca na wykazie 18.10. Zamawiający wezwał z art. 26 ust. 2 do złożenia oświadczeń i dokumentów (potwierdzenie aktualności). Wykonawca złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ten sam wykaz, który załączył do oferty - także z datą jego wystawienia 18.10. Czy taki wykaz usług Zamawiający powinien uznać za aktualny ? Czy raczej wzywać do wyjaśnień ?

Bardzo proszę o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry, proszę o pomoc w następującej sprawie. Zamawiający wymagał, aby wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedstawił wykaz usług. Otwarcie ofert nastąpiło 24.10. Wykonawca załączył wykaz oraz inne dokumenty do oferty - data widniejąca na wykazie 18.10. Zamawiający wezwał z art. 26 ust. 2 do złożenia oświadczeń i dokumentów (potwierdzenie aktualności). Wykonawca złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ten sam wykaz, który załączył do oferty - także z datą jego wystawienia 18.10. Czy taki wykaz usług Zamawiający powinien uznać za aktualny ? Czy raczej wzywać do wyjaśnień ? Bardzo proszę o pomoc, sprawa pilna.
1
2017-10-24 11:33 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 254

Skoro złożył ponownie ten sam to świadomie potwierdził, że jest aktualny.
Skoro złożył ponownie ten sam to świadomie potwierdził, że jest aktualny.
1
2017-10-24 11:40 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy