Forum


Powrót Zmiana umowy

J.

Jerzy .....

0

Proszę o podpowiedź. Zamówieniem podstawowym objęta jest przebudowa odcinka drogi (nawierzchnia, budowa chodnika i zjazdów, pobocza) dof. z PROW. W siwz jak i w ogłoszeniu brak jest zapisu o zamówieniu uzupełniającym i o zmianach umowy. Pojawiły się roboty dodatkowe nie ujęte w dokumentacji projektowej (budowa zjazdu i kawałka chodnika) o wartości ok. 1% wartości zamówienia pierwotnego określonego w umowie. Czy mogę zmienić umowę (wartość umowy) aneksem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 ?
Proszę o podpowiedź. Zamówieniem podstawowym objęta jest przebudowa odcinka drogi (nawierzchnia, budowa chodnika i zjazdów, pobocza) dof. z PROW. W siwz jak i w ogłoszeniu brak jest zapisu o zamówieniu uzupełniającym i o zmianach umowy. Pojawiły się roboty dodatkowe nie ujęte w dokumentacji projektowej (budowa zjazdu i kawałka chodnika) o wartości ok. 1% wartości zamówienia pierwotnego określonego w umowie. Czy mogę zmienić umowę (wartość umowy) aneksem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 ?
1
2017-10-24 11:54 0

A.

Anna .....

6

Jesli wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości określonej w umowie oraz nie przekracza progu unijnego i jest merytorycznie uzasadnione - to można
Jesli wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości określonej w umowie oraz nie przekracza progu unijnego i jest merytorycznie uzasadnione - to można
1
2017-10-24 13:45 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy