Forum


Powrót czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego wykonywała osoba do tego nieupełnomocniona

D.

Dagmara .....

1

po kontroli wewnętrznej okazało się, że czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego wykonywała osoba do tego nieupełnomocniona, co zamawiający powinien/może zrobić w zaistniałej sytuacji, umowa została już podpisana (przez osobę upoważnioną do jej podpisania), czy czynności wykonywane przez komisję mają moc prawną skoro zostały zatwierdzone przez osobę do tego nieupoważnioną? czy umowa jest ważna skoro postępowanie obarczone jest wadą, a oferta wykonawcy została wybrana z naruszeniem prawa?
po kontroli wewnętrznej okazało się, że czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego wykonywała osoba do tego nieupełnomocniona, co zamawiający powinien/może zrobić w zaistniałej sytuacji, umowa została już podpisana (przez osobę upoważnioną do jej podpisania), czy czynności wykonywane przez komisję mają moc prawną skoro zostały zatwierdzone przez osobę do tego nieupoważnioną? czy umowa jest ważna skoro postępowanie obarczone jest wadą, a oferta wykonawcy została wybrana z naruszeniem prawa?
1
2017-10-24 13:52 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Komisja jest tylko organem doradczym. Czy zatwierdzenie wyników dokonała osoba bez upoważnienia ?
Komisja jest tylko organem doradczym. Czy zatwierdzenie wyników dokonała osoba bez upoważnienia ?
1
2017-10-25 10:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy