Forum


Powrót Próbki raz jeszcze

A.

Anna .....

6

Zamawiający w PN kupuje urządzenie wielofunkcyjne . Żąda próbki w dwóch celach - wykorzystana w ustalenia wartości kryterium funkcjonalność oraz w celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. W związku z powyższym rodzą się watpliwości. Próbkę w celu ustaelenia wartości kryterium składają wszyscy wraz ofertą. Czy wykonawca najwyżej oceniony złoży ją ponownie, czy to ma być ta sama próbka (urządzenie wielofunkcyjne) czy może być inna złożona dopiero na wezwanie o którym mowa w art 26 ust 1 lub 2 Pzp? Czy to oznacza że najpierw testuję w celu ustalenia wartości kryterium i rankingu a dopiero póżniej sprawdzam czy to co testowałam jest zgodne z wymogami zamawiającego?
Zamawiający w PN kupuje urządzenie wielofunkcyjne . Żąda próbki w dwóch celach - wykorzystana w ustalenia wartości kryterium funkcjonalność oraz w celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. W związku z powyższym rodzą się watpliwości. Próbkę w celu ustaelenia wartości kryterium składają wszyscy wraz ofertą. Czy wykonawca najwyżej oceniony złoży ją ponownie, czy to ma być ta sama próbka (urządzenie wielofunkcyjne) czy może być inna złożona dopiero na wezwanie o którym mowa w art 26 ust 1 lub 2 Pzp? Czy to oznacza że najpierw testuję w celu ustalenia wartości kryterium i rankingu a dopiero póżniej sprawdzam czy to co testowałam jest zgodne z wymogami zamawiającego?
1
2017-10-24 14:21 0

R.

Robert .....

12

Jak dla Mnie to tylko można żądać próbek w celu oceny kryterium oceny ofert - składa każdy oferent bez możliwości uzupełnienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
Jak dla Mnie to tylko można żądać próbek w celu oceny kryterium oceny ofert - składa każdy oferent bez możliwości uzupełnienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
1
2017-10-24 14:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy