Forum


Powrót gdzie wpisać dostarczenie dokuemntów

J.

Justyna .....

5

chcę, aby z ofertą Wykonawca zlożył mi dokumenty charakteryzujące dany produkt, ale gdzie go dodać w siwz? czy to jest potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej?
chcę, aby z ofertą Wykonawca zlożył mi dokumenty charakteryzujące dany produkt, ale gdzie go dodać w siwz? czy to jest potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej?
1
2017-10-25 08:00 0

K.

Karolina .....

72

Za mało danych Pani podała. Jakie dokumenty? kartę techniczną produktu? to nie może złożyć wraz z ofertą tylko od najkorzystniejszego może Pani żądać.
Za mało danych Pani podała. Jakie dokumenty? kartę techniczną produktu? to nie może złożyć wraz z ofertą tylko od najkorzystniejszego może Pani żądać.
1
2017-10-25 09:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy