Forum


Powrót KRYTERIUM CENA 100%

A.

Agnieszka .....

11

Zgodnie z art. 91 ust.2a p.z.p. Zamawiający (...) mogą zastosować kryterium np. cena 100% jeżeli określą standardy jakościowe w opisie przedmiotu zamówienia (to jest oczywiste) oraz wykażą w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (i tu pojawia się niejasność).
Przykład zakupy bieżącej żywności dla zbiorowego żywienia typu pieczywo, nabiał, warzywa, jaja, ryby, wędliny.
O jakim cyklu życia może być tutaj mowa (produkt jest dostarczony i zjedzony, zamawiana jest żywność chleb codziennie, nabiał 3 x w tygodniu itd.)?
Jak Zamawiający ma wykazać w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu koszty cyklu życia?
Nadmieniam, że opis np. bułek jest szczegółowy, zawiera standardy normalizacyjne, cechy dopuszczalne, właściwości fizyko-chemiczne itd. łącznie z określeniem opakowań i terminu przydatności.
Nadmieniam, że dobór pozacenowych kryteriów i pomysły w tym zakresie (zakupy żywności) są bezprzedmiotowe (ekologia odpada, estetyka bez znaczenia - opakowanie ściśle określone według prawodawstwa żywnościowego, sposoby, częstotliwość dostaw, czas realizacji jest dookreślone w punkt - człowiek musi zjeść i warunki muszą być określone na sztywno, gramatury też, proces reklamacji i zwrotów też itd. - jeśli ktoś podchodzi do tego logicznie i ekonomicznie bez tzw. sztuki dla sztuki \"bo ustawa nakazuje\" to ma problem bo nie znajduje czegoś co ma sens poza ceną).
Zapraszam do wymiany opinii i sugestie dot. cyklu życia.
Zgodnie z art. 91 ust.2a p.z.p. Zamawiający (...) mogą zastosować kryterium np. cena 100% jeżeli określą standardy jakościowe w opisie przedmiotu zamówienia (to jest oczywiste) oraz wykażą w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (i tu pojawia się niejasność). Przykład zakupy bieżącej żywności dla zbiorowego żywienia typu pieczywo, nabiał, warzywa, jaja, ryby, wędliny. O jakim cyklu życia może być tutaj mowa (produkt jest dostarczony i zjedzony, zamawiana jest żywność chleb codziennie, nabiał 3 x w tygodniu itd.)? Jak Zamawiający ma wykazać w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu koszty cyklu życia? Nadmieniam, że opis np. bułek jest szczegółowy, zawiera standardy normalizacyjne, cechy dopuszczalne, właściwości fizyko-chemiczne itd. łącznie z określeniem opakowań i terminu przydatności. Nadmieniam, że dobór pozacenowych kryteriów i pomysły w tym zakresie (zakupy żywności) są bezprzedmiotowe (ekologia odpada, estetyka bez znaczenia - opakowanie ściśle określone według prawodawstwa żywnościowego, sposoby, częstotliwość dostaw, czas realizacji jest dookreślone w punkt - człowiek musi zjeść i warunki muszą być określone na sztywno, gramatury też, proces reklamacji i zwrotów też itd. - jeśli ktoś podchodzi do tego logicznie i ekonomicznie bez tzw. sztuki dla sztuki \"bo ustawa nakazuje\" to ma problem bo nie znajduje czegoś co ma sens poza ceną). Zapraszam do wymiany opinii i sugestie dot. cyklu życia.
1
2016-08-02 19:23 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Kryteria dot. estetyki lub premiowania wykonawców za deklarację dostaw np. żywności ekologicznej są jak najbardziej na miejscu. Pomocne mogą być propozycje dot. kryteriów zawarte w opracowaniu na stronie UZP: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0010/26011/kryteria_oceny_ofert_popr.pdf
Kryteria dot. estetyki lub premiowania wykonawców za deklarację dostaw np. żywności ekologicznej są jak najbardziej na miejscu. Pomocne mogą być propozycje dot. kryteriów zawarte w opracowaniu na stronie UZP: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0010/26011/kryteria_oceny_ofert_popr.pdf
1
2016-08-02 20:42 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy