Forum


Powrót Kryterium oceny ofert

R.

Robert .....

12

Jedno z kryterium oceny ofert - termin realizacji zamówienia. Oferent miał wybrać opcje: Skrócenie terminu realizacji DO ... ( Opcje: Brak, 7 dni, 14 dni) . Oferent wpisał 0 dni
Czy oferenta odrzucić? jak by było inaczej skonstruowany zapis: " Skrócenie terminu realizacji O ... " to cyfra 0 oznaczała by ze nie skraca terminu ale w tym przypadku, stwierdza ze zrealizuje zamówienie w 0 dni..
Proszę o podpowiedzi ( z mojej strony nie chce oferenta odrzucać, ale nie wiem czy pozostali oferenci się nie doczepią)
W SIWZ był dodatkowy zapis:
"Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty pozostawi niewypełnione pole „skrócenie terminu realizacji zamówienia”, otrzyma 0 pkt a Zamawiający uzna, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie maksymalnym. Jeżeli Wykonawca wpisze inny termin niż opisane powyżej jego oferta zostanie odrzucona."
Jedno z kryterium oceny ofert - termin realizacji zamówienia. Oferent miał wybrać opcje: Skrócenie terminu realizacji DO ... ( Opcje: Brak, 7 dni, 14 dni) . Oferent wpisał 0 dni Czy oferenta odrzucić? jak by było inaczej skonstruowany zapis: " Skrócenie terminu realizacji O ... " to cyfra 0 oznaczała by ze nie skraca terminu ale w tym przypadku, stwierdza ze zrealizuje zamówienie w 0 dni.. Proszę o podpowiedzi ( z mojej strony nie chce oferenta odrzucać, ale nie wiem czy pozostali oferenci się nie doczepią) W SIWZ był dodatkowy zapis: "Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty pozostawi niewypełnione pole „skrócenie terminu realizacji zamówienia”, otrzyma 0 pkt a Zamawiający uzna, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie maksymalnym. Jeżeli Wykonawca wpisze inny termin niż opisane powyżej jego oferta zostanie odrzucona."
1
2017-10-26 10:00 0

A.

Anna .....

6

Jak dla mnie intencje wykonawcy były takie że skrócenie terminu realizacji o "0 dni" oznacza "brak" skrócenia według nomenklatury przyjetej przez zamawiającego. Jesli są wątpliwości można spytać
Jak dla mnie intencje wykonawcy były takie że skrócenie terminu realizacji o "0 dni" oznacza "brak" skrócenia według nomenklatury przyjetej przez zamawiającego. Jesli są wątpliwości można spytać
1
2017-10-26 10:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy