Forum


Powrót Przeatrg ograniczony

A.

Aleksandra .....

3

Przeprowadzamy przetarg ograniczony na usługi sprzątania. Jeden z warunków udziału w postępowaniu – wykonanie usług sprzątania w budynkach biurowych/technicznych/użyteczności publicznej o łącznej powierzchni sprzątania, co najmniej 200 m2.
Warunek ten został także ustanowiony kryterium kwalifikacji w postępowaniu.
W przypadku większej liczby wniosków niż 20 przyjmiemy Wykonawcę, który wykonał usługę samodzielnie. Jeśli to nadal nie pozwoli nam ustalić listy Wykonawców których zaprosimy do złożenia ofert – pod uwagę weźmiemy wartość wykonanych usług.
Do JEDZA dołączyliśmy wykaz usług do wypełnienia. Wykonawca złożył poprawnie wniosek, w JEDZU w części dotyczącej doświadczenia wpisał określone usługi i ich WARTOŚĆ. Nie załączył wykazu – w którym miał podać powierzchnię sprzątanych budynków.
Pytanie: czy uzupełniamy z 26 ust. 3 jako, że nie potwierdził warunku udziału. Czy nie podlega uzupełnieniu jako, że informacje z wykazu są kryterium kwalifikacji.
Dodam, że kryterium kwalifikacji nie stosujemy . Mamy 9 wniosków…
Przeprowadzamy przetarg ograniczony na usługi sprzątania. Jeden z warunków udziału w postępowaniu – wykonanie usług sprzątania w budynkach biurowych/technicznych/użyteczności publicznej o łącznej powierzchni sprzątania, co najmniej 200 m2. Warunek ten został także ustanowiony kryterium kwalifikacji w postępowaniu. W przypadku większej liczby wniosków niż 20 przyjmiemy Wykonawcę, który wykonał usługę samodzielnie. Jeśli to nadal nie pozwoli nam ustalić listy Wykonawców których zaprosimy do złożenia ofert – pod uwagę weźmiemy wartość wykonanych usług. Do JEDZA dołączyliśmy wykaz usług do wypełnienia. Wykonawca złożył poprawnie wniosek, w JEDZU w części dotyczącej doświadczenia wpisał określone usługi i ich WARTOŚĆ. Nie załączył wykazu – w którym miał podać powierzchnię sprzątanych budynków. Pytanie: czy uzupełniamy z 26 ust. 3 jako, że nie potwierdził warunku udziału. Czy nie podlega uzupełnieniu jako, że informacje z wykazu są kryterium kwalifikacji. Dodam, że kryterium kwalifikacji nie stosujemy . Mamy 9 wniosków…
1
2017-10-26 11:55 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Orzecznictwo w zakresie przetargu ograniczonego i możliwości uzupełniania dokumentów wpływających na ranking wniosków jest sprzeczne.
Oczywiście w celu potwierdzenia spełniania warunków wzywa się zawsze i tutaj nie ma wątpliwości. Ja wyznaję zasadę, że uzupełnić/poprawić/wyjaśnić można ale tylko usługi, które zostały pierwotnie wpisane - bez dodawania nowych pozycji.
Aha - nie powinny być w ogóle punktowane usługi wykazane jako wykonane przez podmiot trzeci.
Orzecznictwo w zakresie przetargu ograniczonego i możliwości uzupełniania dokumentów wpływających na ranking wniosków jest sprzeczne. Oczywiście w celu potwierdzenia spełniania warunków wzywa się zawsze i tutaj nie ma wątpliwości. Ja wyznaję zasadę, że uzupełnić/poprawić/wyjaśnić można ale tylko usługi, które zostały pierwotnie wpisane - bez dodawania nowych pozycji. Aha - nie powinny być w ogóle punktowane usługi wykazane jako wykonane przez podmiot trzeci.
1
2017-10-26 12:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy