Forum


Powrót powierzenie pomocniczych działań zakupowych

D.

Dagmara .....

1

w przypadku powierzenia pomocniczych działań zakupowych polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce lub osobie trzeciej, kto wykonuje czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego, skoro ten komu powierzono pomocnicze działania zakupowe jest pełnomocnikiem
w przypadku powierzenia pomocniczych działań zakupowych polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce lub osobie trzeciej, kto wykonuje czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego, skoro ten komu powierzono pomocnicze działania zakupowe jest pełnomocnikiem
1
2017-10-26 13:54 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

To zależy od treści pełnomocnictwa, ale wykonuje często... kierownik zamawiającego. Po prostu jednostka przeprowadza postępowanie, ale każdy krok postępowania jest akceptowany przez kierownika zamawiającego. Pełnomocnictwo często obejmuje: przygotowanie siwz, publikację ogłoszenia, przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców, zawiadomień etc.
To zależy od treści pełnomocnictwa, ale wykonuje często... kierownik zamawiającego. Po prostu jednostka przeprowadza postępowanie, ale każdy krok postępowania jest akceptowany przez kierownika zamawiającego. Pełnomocnictwo często obejmuje: przygotowanie siwz, publikację ogłoszenia, przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców, zawiadomień etc.
1
2017-10-27 07:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy