Forum


Powrót Zamówienie z wolnej ręki pow. progów a dokumenty na wykluczenie

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Czy w zamówieniu z wolnej ręki powyżej progów trzeba bezwzględnie żądać wszystkich dokumentów z rozporządzenia na brak podstaw do wykluczenia? Artykuł 68 ust.2 mówi tylko o dokumentach na spełnianie warunków. Natomiast 26 ust.1 odnosi się do oferty wykonawcy, a tu nie ma ofert. Dodatkowo w uchwale KIO z maja 2017 jest mowa m.in. że zamawiający nie musi żądać pow. progów wszystkich dokumentów z rozporządzenia, tylko może też bazować na oświadczeniu wykonawcy bo rozporządzenie jest w sprawie dokumentów jakie "może" żądać zamawiający.
Czy w zamówieniu z wolnej ręki powyżej progów trzeba bezwzględnie żądać wszystkich dokumentów z rozporządzenia na brak podstaw do wykluczenia? Artykuł 68 ust.2 mówi tylko o dokumentach na spełnianie warunków. Natomiast 26 ust.1 odnosi się do oferty wykonawcy, a tu nie ma ofert. Dodatkowo w uchwale KIO z maja 2017 jest mowa m.in. że zamawiający nie musi żądać pow. progów wszystkich dokumentów z rozporządzenia, tylko może też bazować na oświadczeniu wykonawcy bo rozporządzenie jest w sprawie dokumentów jakie "może" żądać zamawiający.
1
2017-10-26 16:58 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Ktoś coś wie w powyższym zagadnieniu?
Ktoś coś wie w powyższym zagadnieniu?
1
2017-10-30 08:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy