Forum


Powrót podwykonastwo - usługa transportowa

D.

Daria .....

0

Jest postępowanie na dostawę materiału o danych parametrach. Wykonawca sam spełnia warunki udziału w postępowaniu ale chce skorzystać z firmy transportowej, żeby dostarczyć swój produkt na miejsce. Zaznaczę, że co do pojazdu dostarczającego produkt są wymogi określone w umowie, nie są to warunki udziału w postępowaniu. Czy w takiej sytuacji firma transportowa powinna być potraktowana jako podwykonawca a Zamawiający nie musi (ale może art 25a ust 5) wymagać złożenia przez takiego podwykonawcę JEDZ. Czy Wykonawca musi złożyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu tego podwykonawcy?
Jest postępowanie na dostawę materiału o danych parametrach. Wykonawca sam spełnia warunki udziału w postępowaniu ale chce skorzystać z firmy transportowej, żeby dostarczyć swój produkt na miejsce. Zaznaczę, że co do pojazdu dostarczającego produkt są wymogi określone w umowie, nie są to warunki udziału w postępowaniu. Czy w takiej sytuacji firma transportowa powinna być potraktowana jako podwykonawca a Zamawiający nie musi (ale może art 25a ust 5) wymagać złożenia przez takiego podwykonawcę JEDZ. Czy Wykonawca musi złożyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu tego podwykonawcy?
1
2017-10-27 07:56 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 195

1. Badanie podwykonawcy jest czynnością fakultatywną ( o ile podmiot taki nie jest podmiotem trzecim), możliwość badania zależy od regulacji Zamawiającego w tym zakresie.
2. Jeżeli Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania, to Wykonawca ma prawo do wsparcia się podwykonawcą.
3. Zbyt mało szczegółów - kto jeździ, czym, w jaki sposób - w przypadku wątpliwości można zawsze zażądać wyjaśnień. Wstępnie uznałbym, że opisany zakres może być realizowany tylko i wyłącznie w formie podwykonawstwa - no bo jakże inaczej ?
1. Badanie podwykonawcy jest czynnością fakultatywną ( o ile podmiot taki nie jest podmiotem trzecim), możliwość badania zależy od regulacji Zamawiającego w tym zakresie. 2. Jeżeli Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania, to Wykonawca ma prawo do wsparcia się podwykonawcą. 3. Zbyt mało szczegółów - kto jeździ, czym, w jaki sposób - w przypadku wątpliwości można zawsze zażądać wyjaśnień. Wstępnie uznałbym, że opisany zakres może być realizowany tylko i wyłącznie w formie podwykonawstwa - no bo jakże inaczej ?
1
2017-10-31 12:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy