Forum


Powrót Wykaz osób

M.

Malwina .....

24

Wykonawca wykazał w ofercie, że będzie korzystał z podwykonawstwa, na wezwanie złożył wykaz osób w którym wykazał, że kierownikami robót będą pracownicy podwykonawcy, czy tak może być ?
Wykonawca wykazał w ofercie, że będzie korzystał z podwykonawstwa, na wezwanie złożył wykaz osób w którym wykazał, że kierownikami robót będą pracownicy podwykonawcy, czy tak może być ?
1
2017-10-27 08:52 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Tu chyba chodzi o podmiot trzeci, który musi zrealizować część zamówienia jako podwykonawca. Wykonawca musiałby załączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego.
Tu chyba chodzi o podmiot trzeci, który musi zrealizować część zamówienia jako podwykonawca. Wykonawca musiałby załączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego.
1
2017-10-30 08:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy