Forum


Powrót Wykaz wykonanych dostaw (potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zakup) a dzierżawa

A.

Anna .....

0

Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na dostawę urządzeń (zakup) postawił warunek wykonania co najmniej 2 dostaw o określonej wartości minimalnej. Czy wykonanie dzierżawy takich urządzeń będzie potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu?
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na dostawę urządzeń (zakup) postawił warunek wykonania co najmniej 2 dostaw o określonej wartości minimalnej. Czy wykonanie dzierżawy takich urządzeń będzie potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu?
1
2017-10-27 10:44 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Należy rozstrzygnąć, czy dzierżawa jest dostawą. Odpowiedź twierdząca zawarta jest w definicji dostawy z art. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Należy rozstrzygnąć, czy dzierżawa jest dostawą. Odpowiedź twierdząca zawarta jest w definicji dostawy z art. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
1
2017-10-28 15:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy