Forum


Powrót ogłoszenie o zamówieniu art. 138o

K.

Kinga .....

4

1. Czy w przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o

należy stosować przepisy ustawy dotyczące wykluczenia wykonawców i odrzucenia oferty, czy może należy w

ogłoszeniu o zamówieniu określić przypadki w których zamawiający dokona wykluczenia wykonawcy lub

odrzucenia oferty?2. Czy w przypadku ww. zamówienia należy stosować przepisy dot. rażąco niskiej ceny?3. Czy w ww. przypadku należy wymagać zatrudnienia przez wykonawcę osób wykonujących czynności w realizacji

zamówienia na podstawie umowy o pracę?
1. Czy w przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o należy stosować przepisy ustawy dotyczące wykluczenia wykonawców i odrzucenia oferty, czy może należy w ogłoszeniu o zamówieniu określić przypadki w których zamawiający dokona wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty? 2. Czy w przypadku ww. zamówienia należy stosować przepisy dot. rażąco niskiej ceny? 3. Czy w ww. przypadku należy wymagać zatrudnienia przez wykonawcę osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę?
1
2017-10-31 11:43 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 253

Do usług społecznych nie odnosi się przepisów ustawy przewidzianych dla innych trybów. Było już wiele na tym forum, sporo tez artykułów i komentarzy. Czasami na tak ogólne pytania łatwo i szybko znaleźć odpowiedź przy minimum fatygi.
Do usług społecznych nie odnosi się przepisów ustawy przewidzianych dla innych trybów. Było już wiele na tym forum, sporo tez artykułów i komentarzy. Czasami na tak ogólne pytania łatwo i szybko znaleźć odpowiedź przy minimum fatygi.
1
2017-10-31 12:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy