Forum


Powrót Art. 5d ust. 1 -podział przedmiotu zamówienia i sposób zastosowania właściwego trybu

ZP

Zofia Piskorz-Kostrzewińska

0

Ponad pół roku temu wszczęto postępowanie na robotę budowlaną o wartości do progów unijnych. Ponieważ robota była duża, ze względów technicznych i organizacyjnych zdecydowano ją podzielić i realizować stopniowo. W realizowanym wówczas zamówieniu (o wartości danej części =40 tys. euro) zamawiający zaznaczył, że przewiduje w przyszłości przeprowadzenie i realizację kolejnych części na tym obiekcie. Teraz (już wg nowej ustawy) możemy przystąpić do realizacji kolejnej części na tym obiekcie, ale wartość tej części wyceniona została przez kosztorysantów na kwotę ok. 8 tys. euro. Czy dobrze rozumiem art. 5d ust. 1 pkt 1 nowej ustawy i mogę udzielić tu zamówienia do którego przepisów nie stosuje się (tj. wg wewnętrznego regulaminu)? Wspomnę jeszcze, że zrealizowana część i przewidywane kolejne mają różne CPV, polegają na różnych robotach (np. jedna to wykonanie tynków wewnętrznych, inna dostawa i montaż stolarki, a jeszcze inna to montaż sanitariatów) - łączy je tylko lokalizacja tj. jeden obiekt budowlany.
A może przy realizacji tej "małej" części powinnam powoływać sie na art. 6a?
Ponad pół roku temu wszczęto postępowanie na robotę budowlaną o wartości do progów unijnych. Ponieważ robota była duża, ze względów technicznych i organizacyjnych zdecydowano ją podzielić i realizować stopniowo. W realizowanym wówczas zamówieniu (o wartości danej części =40 tys. euro) zamawiający zaznaczył, że przewiduje w przyszłości przeprowadzenie i realizację kolejnych części na tym obiekcie. Teraz (już wg nowej ustawy) możemy przystąpić do realizacji kolejnej części na tym obiekcie, ale wartość tej części wyceniona została przez kosztorysantów na kwotę ok. 8 tys. euro. Czy dobrze rozumiem art. 5d ust. 1 pkt 1 nowej ustawy i mogę udzielić tu zamówienia do którego przepisów nie stosuje się (tj. wg wewnętrznego regulaminu)? Wspomnę jeszcze, że zrealizowana część i przewidywane kolejne mają różne CPV, polegają na różnych robotach (np. jedna to wykonanie tynków wewnętrznych, inna dostawa i montaż stolarki, a jeszcze inna to montaż sanitariatów) - łączy je tylko lokalizacja tj. jeden obiekt budowlany. A może przy realizacji tej "małej" części powinnam powoływać sie na art. 6a?
0
2016-08-03 06:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy