Forum


Powrót Waloryzacja umowy

J.

Jacek .....

0

Czy Zamawiający może zastrzec w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, że klauzule waloryzacyjne zawarte w umowie (na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp) wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania (wejścia w życie) umowy, a nie z chwilą wejścia w życie nowych przepisów, w szczególności dotyczących płacy minimalnej?
Czy Zamawiający może zastrzec w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, że klauzule waloryzacyjne zawarte w umowie (na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp) wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania (wejścia w życie) umowy, a nie z chwilą wejścia w życie nowych przepisów, w szczególności dotyczących płacy minimalnej?
1
2017-11-03 10:36 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Przypuszczam, że chodzi o zabezpieczenie przed żądaniem ze strony wykonawcy waloryzacji umowy w oparciu o zmianę płacy minimalnej w roku przyszłym, której to wysokość jest już znana. Należy zatem w umowie zawrzeć oświadczenie wykonawcy, że cena obejmuje koszty płacy ustalonej w oparciu o rozporządzenie, które ustaliło jej wysokość na 2018 rok.
Przypuszczam, że chodzi o zabezpieczenie przed żądaniem ze strony wykonawcy waloryzacji umowy w oparciu o zmianę płacy minimalnej w roku przyszłym, której to wysokość jest już znana. Należy zatem w umowie zawrzeć oświadczenie wykonawcy, że cena obejmuje koszty płacy ustalonej w oparciu o rozporządzenie, które ustaliło jej wysokość na 2018 rok.
1
2017-11-04 14:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy