Forum


Powrót zamówienia dodatkowe

J.

Justyna .....

5

Jeżeli w siwz wskazaliśmy, że Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych lub usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług, zgodnie z art. 67 ust. pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

czy na tej podstawie nie mogę udzielić zamówień dodatkowych?
Jeżeli w siwz wskazaliśmy, że Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych lub usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług, zgodnie z art. 67 ust. pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.). czy na tej podstawie nie mogę udzielić zamówień dodatkowych?
1
2017-11-03 12:01 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 195

Pani Justyno zamówienia dodatkowe nigdy nie są przewidywane. Przewiduje się zamówienia o podobnym charakterze (dawniej uzupełniające).
Pani Justyno zamówienia dodatkowe nigdy nie są przewidywane. Przewiduje się zamówienia o podobnym charakterze (dawniej uzupełniające).
1
2017-11-03 12:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy