Forum


Powrót Wysokość polisy OC

J.

Joanna .....

32

Czy mając zamówienia do realizacji za kwotę ok. 200 tys. zł mogę w warunkach żądać posiadania przez wykonawcę polisy ok. 4-5 razy większej tj. np. na wartość 900 tys. zł, skoro później (w czasie realizacji zadania) wykonawca będzie chronić mienie o tak dużej wartości (albo nawet większej) i zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie przez cały czas trwania umowy?
Czy mając zamówienia do realizacji za kwotę ok. 200 tys. zł mogę w warunkach żądać posiadania przez wykonawcę polisy ok. 4-5 razy większej tj. np. na wartość 900 tys. zł, skoro później (w czasie realizacji zadania) wykonawca będzie chronić mienie o tak dużej wartości (albo nawet większej) i zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie przez cały czas trwania umowy?
1
2017-11-04 09:54 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Bezpieczniej będzie zażądać polisy OC w wysokości nie większej od wartości zamówienia - w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Natomiast osobnym tematem jest zastosowanie w umowie zapisu nakładającego na wykonawcę obowiązek posiadania polisy OC o innej, większej wartości.
Bezpieczniej będzie zażądać polisy OC w wysokości nie większej od wartości zamówienia - w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Natomiast osobnym tematem jest zastosowanie w umowie zapisu nakładającego na wykonawcę obowiązek posiadania polisy OC o innej, większej wartości.
1
2017-11-04 14:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy