Forum


Powrót wykaz usług

J.

Justyna .....

5

ogłosiłam przetarg nieograniczony procedura zwykła, gdzie kryterium oceny ofert była cena i doświadczenie w organizacji wycieczek.
niektóre firmy złożyły tylko kosztorysy + oświadczenia.
firma najkorzystniejsza złożyła wszystkie dokumenty, teraz chciałabym wybrać ofertę najkorzystniejszą ale jak mam naliczyć punktację dla pozostałych ofert jak nie mam wykazu usług?
ogłosiłam przetarg nieograniczony procedura zwykła, gdzie kryterium oceny ofert była cena i doświadczenie w organizacji wycieczek. niektóre firmy złożyły tylko kosztorysy + oświadczenia. firma najkorzystniejsza złożyła wszystkie dokumenty, teraz chciałabym wybrać ofertę najkorzystniejszą ale jak mam naliczyć punktację dla pozostałych ofert jak nie mam wykazu usług?
1
2017-11-06 11:28 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Cena i kryterium "doświadczenie w organizacji wycieczek" muszą być wskazane w ofercie i to nie podlega żadnemu uzupełnieniu. Po badaniu i ocenie ofert robi się ranking z punktacją i wzywa się najkorzystniejszego do złożenia dokumentów np. wykaz usług, referencje itp.
Cena i kryterium "doświadczenie w organizacji wycieczek" muszą być wskazane w ofercie i to nie podlega żadnemu uzupełnieniu. Po badaniu i ocenie ofert robi się ranking z punktacją i wzywa się najkorzystniejszego do złożenia dokumentów np. wykaz usług, referencje itp.
1
2017-11-06 11:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy