Forum


Powrót Wydłużenie okresu referencji

K.

Katarzyna .....

0

Na jakie argumenty, wyroki KIO itp można się powołać, przy kierowaniu prośby do Zamawiającego, aby wykonane usługi/ dostawy/ roboty budowlane, które przedstawiamy w wykazie do oferty, mieściły się w czasookresie dłuższym niż 3 / 5 lat (wg par. 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów)?
Na jakie argumenty, wyroki KIO itp można się powołać, przy kierowaniu prośby do Zamawiającego, aby wykonane usługi/ dostawy/ roboty budowlane, które przedstawiamy w wykazie do oferty, mieściły się w czasookresie dłuższym niż 3 / 5 lat (wg par. 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów)?
1
2017-11-06 13:55 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 978

Wykaz ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu np.D/U/RB w okresie 3/5 lat od terminu składania ofert, natomiast referencje mają potwierdzać należyte wykonanie tych D/U/RB.
Wykaz ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu np.D/U/RB w okresie 3/5 lat od terminu składania ofert, natomiast referencje mają potwierdzać należyte wykonanie tych D/U/RB.
1
2017-11-06 14:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy