Forum


Powrót wadium i unieważnienie postępowanie, a następnie ponowne ogłoszenie tego samego przedmiotu zamówienia

R.

Renata .....

0

Czy mnożna wpłacone w gotówce wadium z unieważnionego postępowania, zaliczyć na poczet wadium kolejnego postępowania obejmującego ten sam zakres przedmiotowy. Nowy przetarg ogłoszony był następnego dnia po unieważnieniu poprzedniego. i potencjalny wykonawca w dniu nowego ogłoszenia zwrócił się z wnioskiem o zaliczenia wadium z unieważnionego przetargu na poczet przetargu nowo ogłoszonego. W ofercie wykonawcy w przetargu unieważnionym nie było informacji na jakie konto należy dokonać zwrotu.wadium.
Czy mnożna wpłacone w gotówce wadium z unieważnionego postępowania, zaliczyć na poczet wadium kolejnego postępowania obejmującego ten sam zakres przedmiotowy. Nowy przetarg ogłoszony był następnego dnia po unieważnieniu poprzedniego. i potencjalny wykonawca w dniu nowego ogłoszenia zwrócił się z wnioskiem o zaliczenia wadium z unieważnionego przetargu na poczet przetargu nowo ogłoszonego. W ofercie wykonawcy w przetargu unieważnionym nie było informacji na jakie konto należy dokonać zwrotu.wadium.
1
2017-11-07 11:57 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Nie, nie można zaliczyć wadium z poprzedniego postępowania na poczet nowego (proszę się wczytać w przepisy ustawy Pzp - na zamawiającym ciąży obowiązek zwrotu wadium).
Nie, nie można zaliczyć wadium z poprzedniego postępowania na poczet nowego (proszę się wczytać w przepisy ustawy Pzp - na zamawiającym ciąży obowiązek zwrotu wadium).
1
2017-11-07 13:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy