Forum


Powrót Dot. skłau komisji przetargowej

B.

Beata .....

0

Czy są Państwu znane przepisy/orzeczenia/opinie które wskazują, że radca prawny nie może być członkiem Komisji przetargowej. Czy w Państwa instytucjach radcy prawni wchodzą w skład Komisji przetargowej?
Czy są Państwu znane przepisy/orzeczenia/opinie które wskazują, że radca prawny nie może być członkiem Komisji przetargowej. Czy w Państwa instytucjach radcy prawni wchodzą w skład Komisji przetargowej?
1
2017-11-07 17:51 0

A.

Anna .....

6

Brak jest ustawowych uregulowań dotyczących powoływania osób na członków komisji przetargowej Poza wyłączeniami o których mowa w art 17 moga byc członkami komisji dowolne osoby w tym radca prawny. Czy jest to celowe? To zalezy od indywidualnego przypadku. Wydaje się, że warto pozostawić radce prawnego poza struktura komisji w celu obiektywnej oceny różnych spraw powstających w trakcie toczącego się postępowania.
Brak jest ustawowych uregulowań dotyczących powoływania osób na członków komisji przetargowej Poza wyłączeniami o których mowa w art 17 moga byc członkami komisji dowolne osoby w tym radca prawny. Czy jest to celowe? To zalezy od indywidualnego przypadku. Wydaje się, że warto pozostawić radce prawnego poza struktura komisji w celu obiektywnej oceny różnych spraw powstających w trakcie toczącego się postępowania.
1
2017-11-07 19:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy