Forum


Powrót sytuacja ekonomiczna lub finansowa: na dzień składania ofert czy na dzień podpisania umowy

A.

Aldona .....

0

Witam, Spółka która istnieje od 1 m-ca zamierza przystąpić do przetargu gdzie jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej na kwotę 0,3 mln. Spółka jest w trakcie załatwiania takiego ubezpieczenie i pewnie będzie je miała jakieś 3-5 dni po terminie składania ofert w związku z czym będzie mogła uzupełnić dokumenty na wezwanie Zamawiającego. Czy w takim przypadku polisa wystawiona po terminie składania ofert będzie mogła być podstawą do odrzucenia oferty? Dodam, że na tą chwilę Spółka nie ma jeszcze żadnej polisy oc.
Witam, Spółka która istnieje od 1 m-ca zamierza przystąpić do przetargu gdzie jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej na kwotę 0,3 mln. Spółka jest w trakcie załatwiania takiego ubezpieczenie i pewnie będzie je miała jakieś 3-5 dni po terminie składania ofert w związku z czym będzie mogła uzupełnić dokumenty na wezwanie Zamawiającego. Czy w takim przypadku polisa wystawiona po terminie składania ofert będzie mogła być podstawą do odrzucenia oferty? Dodam, że na tą chwilę Spółka nie ma jeszcze żadnej polisy oc.
1
2017-11-08 11:43 0

A.

Aleksandra .....

3

Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie ( w formie zwykłego oświadczenia bądź JEDZ-A) w zakresie m. in spełniania warunków udziału w postepowaniu. Skoro na dzień składnia ofert Wykonawca nie posiada polisy ubezpieczeniowej, tzn. że nie spełnia warunku udziału w postepowaniu.
Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie ( w formie zwykłego oświadczenia bądź JEDZ-A) w zakresie m. in spełniania warunków udziału w postepowaniu. Skoro na dzień składnia ofert Wykonawca nie posiada polisy ubezpieczeniowej, tzn. że nie spełnia warunku udziału w postepowaniu.
1
2017-11-08 13:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy