Forum


Powrót zamówienia uzupłenijace

J.

Justyna .....

5

Przetarg nieograniczony z zapisem "Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o łącznej wartości do 40% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku oszczędności budżetowych projektu i wydaniu zgody przez Instytucję Zarządzającą." przewidzianej również w ogłoszeniu o zamówieniu.
wykonawca wyceniał ofertę na podstawie liczby dzieci mających pojechać na wycieczki. Teraz liczb dzieci zwiększyła się nam. Zatem czy podpisać aneks do umowy czy nowa umowa i zamówienie z wolnej ręki?
Przetarg nieograniczony z zapisem "Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o łącznej wartości do 40% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku oszczędności budżetowych projektu i wydaniu zgody przez Instytucję Zarządzającą." przewidzianej również w ogłoszeniu o zamówieniu. wykonawca wyceniał ofertę na podstawie liczby dzieci mających pojechać na wycieczki. Teraz liczb dzieci zwiększyła się nam. Zatem czy podpisać aneks do umowy czy nowa umowa i zamówienie z wolnej ręki?
1
2017-11-09 09:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy