Forum


Powrót Pomocy - korekta

M.

Malwina .....

24

Pomocy, zadanie współfinansowane z PROW. W dokumentacji projektowej zostały usunięte wszystkie nazwy własne. Do przetargu był załączony przedmiar. W SIWZ wskazaliśmy, że dopuszczamy rozwiązania równoważne, i że "Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji oferty". Natomiast szczegółowy OPZ stanowi "dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i projekt umowy, nie zostały wskazane przedmiary". Chcą nałożyć korektę za to, że w przedmiarze pojawiły się nazwy własne. Znacie jakieś wyroki które mogłyby nam pomóc.
Pomocy, zadanie współfinansowane z PROW. W dokumentacji projektowej zostały usunięte wszystkie nazwy własne. Do przetargu był załączony przedmiar. W SIWZ wskazaliśmy, że dopuszczamy rozwiązania równoważne, i że "Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji oferty". Natomiast szczegółowy OPZ stanowi "dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i projekt umowy, nie zostały wskazane przedmiary". Chcą nałożyć korektę za to, że w przedmiarze pojawiły się nazwy własne. Znacie jakieś wyroki które mogłyby nam pomóc.
1
2017-11-09 10:23 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Powtórzyć kontroli, że zapisy o równoważności zostały zawarte w SIWZ i dotyczyły one całej dokumentacji.
Niektóre IZ uznają zapis za wystarczający, o ile sam w sobie nie ogranicza się do konkretnego dokumentu.
Powtórzyć kontroli, że zapisy o równoważności zostały zawarte w SIWZ i dotyczyły one całej dokumentacji. Niektóre IZ uznają zapis za wystarczający, o ile sam w sobie nie ogranicza się do konkretnego dokumentu.
1
2017-11-09 11:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy