Forum


Powrót Zobowiązanie

K.

Katarzyna .....

26

Przetarg na dostawę paliwa - Wykonawca w formularzu ofertowym oraz w oświadczeniu JEDZ nie uwzględnił podwykonawstwa, następnie załączył do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów i wpisał usługę transportową, oraz załączył JEDZ tego pomiotu trzeciego?
Domyślam się tylko, że chodzi tu o wykazanie się pojazdami do przewozu paliwa, które Zamawiający wymagał w warunku. A najzabawniejsze jest to, że wszystkie dokumenty, zarówno Wykonawcy jako podmiotu trzeciego, podpisała jedna i ta sama osoba tzn. i jako Wykonawca i jako osoba trzecia, bo obie firmy są tej jednej osoby tylko w jednej działa jako Prezes a w drugiej jako Wiceprezes (reprezentacja wynika z KRS). Jak do tego problemu podejść? Od czego zacząć?
Przetarg na dostawę paliwa - Wykonawca w formularzu ofertowym oraz w oświadczeniu JEDZ nie uwzględnił podwykonawstwa, następnie załączył do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów i wpisał usługę transportową, oraz załączył JEDZ tego pomiotu trzeciego? Domyślam się tylko, że chodzi tu o wykazanie się pojazdami do przewozu paliwa, które Zamawiający wymagał w warunku. A najzabawniejsze jest to, że wszystkie dokumenty, zarówno Wykonawcy jako podmiotu trzeciego, podpisała jedna i ta sama osoba tzn. i jako Wykonawca i jako osoba trzecia, bo obie firmy są tej jednej osoby tylko w jednej działa jako Prezes a w drugiej jako Wiceprezes (reprezentacja wynika z KRS). Jak do tego problemu podejść? Od czego zacząć?
1
2017-11-13 13:58 0

M.

Marta .....

27

Od początku.... Czy wykonawca wskazał w JEDZ, ze polega na podmiocie trzecim, a z oświadczenia podmiotu udostępniającego wynika, ze wykona te część przedmiotu zamówienia?
W zakresie podpisów, wszystko jest ok.
Od początku.... Czy wykonawca wskazał w JEDZ, ze polega na podmiocie trzecim, a z oświadczenia podmiotu udostępniającego wynika, ze wykona te część przedmiotu zamówienia? W zakresie podpisów, wszystko jest ok.
1
2017-11-13 15:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy