Forum


Powrót Zasady ujęcia postępowań z grudnia 2017r. w planach rocznych

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Zdaniem państwa w jakim rocznym planie postępowań albo czy w ogóle należy ująć postępowania które zamawiający zamierza przeprowadzić w grudniu 2017r. ale dotyczą zamówień realizowanych w 2018r. i środki na ten cel też są z 2018r. Zamieszczanie takich postępowań w planie na 2018r. po ich przeprowadzeniu w 2017r. jest bez sensu. Natomiast plan postępowań na 2017r. jest ściśle powiązany z budżetem/planem finansowym na 2017.
Zdaniem państwa w jakim rocznym planie postępowań albo czy w ogóle należy ująć postępowania które zamawiający zamierza przeprowadzić w grudniu 2017r. ale dotyczą zamówień realizowanych w 2018r. i środki na ten cel też są z 2018r. Zamieszczanie takich postępowań w planie na 2018r. po ich przeprowadzeniu w 2017r. jest bez sensu. Natomiast plan postępowań na 2017r. jest ściśle powiązany z budżetem/planem finansowym na 2017.
1
2017-11-14 11:33 0

JC

Jerzy Czaban

Ekspert

Należy mieć na uwadze, że plan postępowań dotyczy tych postępowań, które zamawiający zamierza udzielić w danym roku budżetowym. Plan nie polega korygowaniu w ciągu roku. W związku z powyższym, jeśli zamierzenie było ujęte w planie 2017 r., to nie ma znaczenia, że jest powiązane z planem postępowania na 2018 r. W planie postępowań na 2018 rok to zamówienie jako już udzielone nie będzie ujęte.

Należy mieć na uwadze, że plan postępowań dotyczy tych postępowań, które zamawiający zamierza udzielić w danym roku budżetowym. Plan nie polega korygowaniu w ciągu roku. W związku z powyższym, jeśli zamierzenie było ujęte w planie 2017 r., to nie ma znaczenia, że jest powiązane z planem postępowania na 2018 r. W planie postępowań na 2018 rok to zamówienie jako już udzielone nie będzie ujęte.
0
2017-11-14 12:18 4
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy