Forum


Powrót Oferta w cenie netto

A.

Anna .....

0

Witam, w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane, wykonawca w formularzu oferty podał cenę netto. W specyfikacji było określone co to cena i jak ją wpisać Cyt" Cena*: należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
Pytanie moje czy poprawić w ofercie cenę, i doliczyć 23% Vat ( chociaż nie wiem jaką stawkę chce przyjąć wykonawca ) na podst. art.87 ust.2 pkt3, czy odrzucić ofertę z art.89 ust.1 pkt1 , 2 czy 6
Witam, w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane, wykonawca w formularzu oferty podał cenę netto. W specyfikacji było określone co to cena i jak ją wpisać Cyt" Cena*: należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. Pytanie moje czy poprawić w ofercie cenę, i doliczyć 23% Vat ( chociaż nie wiem jaką stawkę chce przyjąć wykonawca ) na podst. art.87 ust.2 pkt3, czy odrzucić ofertę z art.89 ust.1 pkt1 , 2 czy 6
0
2017-11-14 13:40 0

M.

Marta .....

27

A skąd wiesz, ze to wartość netto?
A skąd wiesz, ze to wartość netto?
1
2017-11-14 14:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy