Forum


Powrót wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2

M.

Małgorzata .....

0

Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą na świadczenie usług opiekuńczych podstawowych. Wykonawca w trakcie realizacji nienależycie wykonywał zamówienie, co mogło doprowadzić do narażenia zdrowia a nawet życia podopiecznego. Wykonawca w związku z taką sytuacją został obciążony karami umownymi. (Zamawiający nie rozwiązał z nim umowy ponieważ do końca jej realizacji pozostał zaledwie miesiąc więc jedynie wzmógł większą kontrolę nad jakością świadczonych usług). Teraz mamy do przeprowadzenia kolejne postępowanie na usługi opiekuńcze - specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy w sytuacji, gdy ten sam Wykonawca do tego postępowania przystąpi możemy go wykluczyć na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 wykazując, że w trakcie realizacji umowy na usługi opiekuńcze podstawowe jego rażące niedbalstwo, było elementem świadomego działania Wykonawcy i jednocześnie zgodą na jego popełnienie. Wykonawca wiedział, że realizując nienależycie zamówienie może doprowadzić do zaniedbań podopiecznego zagrażających jego zdrowiu lub życiu.
Czy dana przesłanka wykluczenia musi dotyczyć tego samego przedmiotu zamówienia czy chodzi ogólnie o nienależyte wykonanie jakiegokolwiek zamówienia.
Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą na świadczenie usług opiekuńczych podstawowych. Wykonawca w trakcie realizacji nienależycie wykonywał zamówienie, co mogło doprowadzić do narażenia zdrowia a nawet życia podopiecznego. Wykonawca w związku z taką sytuacją został obciążony karami umownymi. (Zamawiający nie rozwiązał z nim umowy ponieważ do końca jej realizacji pozostał zaledwie miesiąc więc jedynie wzmógł większą kontrolę nad jakością świadczonych usług). Teraz mamy do przeprowadzenia kolejne postępowanie na usługi opiekuńcze - specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy w sytuacji, gdy ten sam Wykonawca do tego postępowania przystąpi możemy go wykluczyć na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 wykazując, że w trakcie realizacji umowy na usługi opiekuńcze podstawowe jego rażące niedbalstwo, było elementem świadomego działania Wykonawcy i jednocześnie zgodą na jego popełnienie. Wykonawca wiedział, że realizując nienależycie zamówienie może doprowadzić do zaniedbań podopiecznego zagrażających jego zdrowiu lub życiu. Czy dana przesłanka wykluczenia musi dotyczyć tego samego przedmiotu zamówienia czy chodzi ogólnie o nienależyte wykonanie jakiegokolwiek zamówienia.
1
2017-11-16 10:11 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 195

W mojej opinii nie ma żadnego ograniczenia do przedmiotu zamówienia. Z resztą przedmiot zamówienia zawsze będzie nieco inny, o innej wielkości, terminie, różnych warunkach itd.
Przepis nie odnosi się do przedmiotu zamówienia, a jedynie do niewykonania lub nienależytego wykonania.
W mojej opinii nie ma żadnego ograniczenia do przedmiotu zamówienia. Z resztą przedmiot zamówienia zawsze będzie nieco inny, o innej wielkości, terminie, różnych warunkach itd. Przepis nie odnosi się do przedmiotu zamówienia, a jedynie do niewykonania lub nienależytego wykonania.
1
2017-11-16 11:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy