Forum


Powrót Zmiana zapisów umowy

R.

Robert .....

0

Witam, czy wykonawca może wnioskować do zamawiającego prośbę o zmianę zapisów umowy dotyczących sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia jeżeli spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa a zmiana ta nie powoduje istotnych zmian dla realizacji usługi. Ponadto suma ubezpieczenia nie była warunkiem udziału w postępowaniu ani kryterium oceny ofert. Uważam, że zasadne jest powołanie się na art..144 pkt 5 co o tym sądzicie?
Witam, czy wykonawca może wnioskować do zamawiającego prośbę o zmianę zapisów umowy dotyczących sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia jeżeli spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa a zmiana ta nie powoduje istotnych zmian dla realizacji usługi. Ponadto suma ubezpieczenia nie była warunkiem udziału w postępowaniu ani kryterium oceny ofert. Uważam, że zasadne jest powołanie się na art..144 pkt 5 co o tym sądzicie?
0
2017-11-16 12:22 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 253

Taka zmiana powinna być dokonana na etapie składania ofert.
Taka zmiana powinna być dokonana na etapie składania ofert.
1
2017-11-16 14:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy