Forum


Powrót Centrum usług wspólnych

M.

Marta .....

2

Witam, proszę o opinię: czy jednostki posiadające osobowość prawną jak np. biblioteka gdzie aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury jest ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) powinny same we własnym zakresie dokonywać zakupów wg.regulaminu do 30 tys euro? czy jeśli w danej gminie został powołany cuw na mocy uchwały który włącza szkoły,przedszkola i instytucje jak biblioteka do wspólnej obsługi to cuw powinien w ich imieniu jako centralny zamawiający dokonywać zakupów do 30 tys euro i powyżej?
Witam, proszę o opinię: czy jednostki posiadające osobowość prawną jak np. biblioteka gdzie aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury jest ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) powinny same we własnym zakresie dokonywać zakupów wg.regulaminu do 30 tys euro? czy jeśli w danej gminie został powołany cuw na mocy uchwały który włącza szkoły,przedszkola i instytucje jak biblioteka do wspólnej obsługi to cuw powinien w ich imieniu jako centralny zamawiający dokonywać zakupów do 30 tys euro i powyżej?
1
2017-11-16 13:14 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 253

A jest to jednostka będąca dysponentem środków publicznych ?
A jest to jednostka będąca dysponentem środków publicznych ?
1
2017-11-16 14:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy