Forum


Powrót ważność dokumentów

D.

Daria .....

0

wzywając wykonawcę, na podstawie art 26 ust 1, którego oferta została oceniona najwyżej wymagamy aktualnych na dzień składania oświadczeń i dokumentów. A jak to ma się do terminów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów...? Tam jest mowa wystawionych nie wcześniej niż X przed upływem terminu składania ofert.
wzywając wykonawcę, na podstawie art 26 ust 1, którego oferta została oceniona najwyżej wymagamy aktualnych na dzień składania oświadczeń i dokumentów. A jak to ma się do terminów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów...? Tam jest mowa wystawionych nie wcześniej niż X przed upływem terminu składania ofert.
1
2017-11-17 11:38 0

K.

Karolina .....

62

Dokumenty mają być aktualne na dzień złożenia, a jednocześnie nie starsze niż terminy określone w rozporządzeniu. W oświadczeniu wstępnym wykonawca potwierdza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a składając dokumenty potwierdza, że dalej spełnia warunki. czyli że z stan z otwarcia ofert się nie zmienił i że dalej spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Warto pamiętać, że dokumenty te mogą być wystawione po terminie otwarcia ofert.
Dokumenty mają być aktualne na dzień złożenia, a jednocześnie nie starsze niż terminy określone w rozporządzeniu. W oświadczeniu wstępnym wykonawca potwierdza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a składając dokumenty potwierdza, że dalej spełnia warunki. czyli że z stan z otwarcia ofert się nie zmienił i że dalej spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Warto pamiętać, że dokumenty te mogą być wystawione po terminie otwarcia ofert.
1
2017-11-17 12:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy