Forum


Powrót Wyjaśnienie oferty w zakresie kryterium oceny oferty

J.

Joanna .....

3

Czy można (a może trzeba) wyjaśnić, na podst. art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, ofertę w zakresie kryterium "doświadczenie kierownika budowy"? Kierownik budowy miał wykazać się doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu instalacji elektrycznych o wartości co najmniej 500 000,00 zł. Im więcej - tym więcej punktów. W ofercie wykonawca wpisał kilka robót budowlanych, ale kompleksowych, wielobranżowych, w tym było wykonanie instalacji elektrycznych i podał wartość ogólną robót, np. 4 000 000,00 zł. Zamawiający nie wie, czy wartość instalacji elektrycznych wyniosła co najmniej 500 000,00 zł. Można to wyjaśnić, czy trzeba przyznać 0 punktów?
Czy można (a może trzeba) wyjaśnić, na podst. art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, ofertę w zakresie kryterium "doświadczenie kierownika budowy"? Kierownik budowy miał wykazać się doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu instalacji elektrycznych o wartości co najmniej 500 000,00 zł. Im więcej - tym więcej punktów. W ofercie wykonawca wpisał kilka robót budowlanych, ale kompleksowych, wielobranżowych, w tym było wykonanie instalacji elektrycznych i podał wartość ogólną robót, np. 4 000 000,00 zł. Zamawiający nie wie, czy wartość instalacji elektrycznych wyniosła co najmniej 500 000,00 zł. Można to wyjaśnić, czy trzeba przyznać 0 punktów?
1
2017-11-21 15:06 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Zdania są podzielone - orzecznictwo również, wg mnie wyjaśniać można, ale nie uzupełniać- grunt by nie wprowadzać nowych, punktowanych pozycji.
Zdania są podzielone - orzecznictwo również, wg mnie wyjaśniać można, ale nie uzupełniać- grunt by nie wprowadzać nowych, punktowanych pozycji.
1
2017-11-21 15:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy